Zgodnie z obowiązującym prawem podpis elektroniczny potwierdzony ważnym kwalifikowanym certyfikatem ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis składany odręcznie.

Certyfikaty kwalifikowane umożliwiają wysyłanie deklaracji ZUS za pośrednictwem programu Płatnik, wystawianie e-faktur czy podpisywanie listów wysyłanych do organów administracji publicznej.

Dzięki certyfikatom można też bezpiecznie uczestniczyć w aukcjach i przetargach internetowych, sporządzać dokumentację medyczną oraz robić przelewy i inne operacje w bankach, które akceptują certyfikaty kwalifikowane.

Certyfikaty kwalifikowane służą również w sądownictwie – do składania e-pozwów w e-sądach – oraz do zawierania umów cywilno-prawnych drogą elektroniczną.

podpis do płatnika

Bezpieczny podpis elektroniczny dla płatników ZUS

Na mocy ustawy obowiązującej od dnia 21 lipca 2008 roku każdy podmiot, który zatrudnia więcej niż 5 osób, musi rozliczać się z ZUS-em za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dokumenty związane z ubezpieczeniem są przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem programu Płatnik i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Aby był on prawnie wiążący, musi być weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym – takim, jak te wydawane przez nasze centrum certyfikacji.

Oferujemy 2 rodzaje czytników kart kryptograficznych:

  • zestaw standard
  • zestaw token

Pierwszy z nich, czyli PC Twin USB to ergonomiczny i kompaktowy czytnik o niebanalnym wyglądzie i nowoczesnej konstrukcji. Służy do czytania kart elektronicznych stykowych. Łatwo go podłączyć, jest też bardzo przyjazny w użytkowaniu.

Nasz drugi zestaw – USB Shell Token – szczególnie polecamy osobom mobilnym, które na przykład korzystają z laptopów. Czytnik kart elektronicznych stykowych formatu SIM jest mały, lekki i bardzo wygodny – podłącza się go bezpośrednio do portu USB komputera i nie wymaga już żadnego dodatkowego kabla.

Najczęściej zadawane pytania

Jak kupić podpis elektroniczny?

Aby zakupić nasz certyfikat, należy wykonać następujące kroki:

1. Rejestracja na stronie WWW 

Na początku powinni Państwo wprowadzić do formularz na stronie WWW, wszystkie dane, które są potrzebne do wystawienia certyfikatu i podpisania umowy. Po dopełnieniu tego kroku dostaną Państwo na swoją skrzynkę pocztową automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia zgłoszenia i weryfikacji adresu e-mail. W treści otrzymanego e-maila znajdą Państwo adres strony WWW, pod który należy się udać, potwierdzając tym samym poprawność zgłoszenia. Uwaga! Gdyby do Państwa zgłoszenia wkradły się jakieś drobne błędy, można będzie jeszcze je poprawić w Punkcie Rejestracji.

2. Wizyta w Punkcie Rejestracji. 

Następnie należy się udać do naszej siedziby w godzinach pracy, pamiętając o zabraniu niezbędnych dokumentów.

W przypadku „mobilnego” punktu rejestracji należy uprzednio uzgodnić telefonicznie termin wizyty.

Podstawową formą zapłaty za zestaw certyfikacyjny jest zapłata gotówką, przy odbiorze certyfikatu.

W przypadku jednostek administracji publicznej akceptujemy zapłatę po odbiorze zestawów, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Przy odbiorze zestawu należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty.

Kolejne czynności, jakie trzeba wykonać w punkcie rejestracji to: podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych (wzór umowy), uiszczenie opłaty za usługę (patrz Oferta w zakresie certyfikatów kwalifikowanych)

oraz odbiór wybranego zestawu, w skład którego wchodzi karta procesorowa z kluczem do podpisu oraz certyfikat kwalifikowany.

Karta jest nieaktywna. Jest chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia klucza zapisanego na karcie, co daje Subskrybentowi pewność, że nikt nie użył klucza zapisanego na karcie.

3. Aktywacja karty

Do aktywacji karty służy program PEM-HEART Signature, który znajdą Państwo w swoim zestawie certyfikacyjnym (można go też pobrać  ze strony). Do aktywacji karty potrzebny jest także PIN transportowy.

Aby uzyskać PIN transportowy, należy odebrać e-mail wysłany do Państwa przez CenCert i przejść pod wskazany w nim adres strony WWW. Tam po potwierdzeniu Państwa tożsamości, wyświetlony zostanie PIN transportowy chroniący kartę procesorową.

Następnie po uruchomieniu programu PEM-HEART Signature trzeba aktywować kartę, wprowadzając nowy PIN (który będzie chronił zawartość karty) oraz PUK (potrzebny w przypadku zablokowania PIN).

Karty nie da się użyć bez kodów PIN i PUK.

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej czynności karta procesorowa z kluczem i certyfikatem jest aktywna i gotowa do użytku.

Jakie są wymagane dokumenty?

Certyfikat „uniwersalny”, zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:

  1. Ważny dowód osobisty lub paszport.
  2. Oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:

  1. Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
  2. Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
  3. Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.